Pantofare, Stil: Drept

BAA17 - Banca 105 cm pentru Hol, pantofi, depozitare - Alba 16%
BAA16 - Banca 60 cm, lada pentru Hol, pantofi, depozitare - Alba 24%
CUI501 - Cuier 85 cm, 6 agatatori haine, hol, lada pantofi, pantofar cu oglinda - Alb, Maro, Beton 23%
BAA11 - Banca, bancuta pentru Hol, depozitare pantofi cu dulapuri si raft - Alba
PANA101 - Pantofar pentru Hol, comoda, dulap depozitare pantofi - Alb
BAG205 - Banca, suport pantofi, pantofar pentru Hol - Gri
BAM206 - Banca, suport pantofi, pantofar pentru Hol - Maro
BAM205 - Banca, lada pentru Hol, pantofi, depozitare - Maro
BAG204 - Banca, lada pentru Hol, pantofi, depozitare - Gri
BAA207 - Banca, lada pentru Hol, pantofi, depozitare - Alba
BAM101 - Banca, suport pantofi pentru Hol - Maro
BAA104 - Banca, suport pantofi pentru Hol - Alba
BAA102 - Banca, lada pentru Hol, pantofi, depozitare - Alba 1%